top of page

דיני מכרזים - ליווי והגשה למכרזים

סיוע בהגשת הצעות למכרזים

על פי דין, וברמה העקרונית גופים ציבוריים מחוייבים לפרסם מכרז בגין כל התקשרות חוזית ו/או בגין כל עסקה למתן שירותים ו/או התקשרות לאספקה ולהתקשר בפועל, עם אותו מציע שהגיש את הצעתו למכרז בהתאם למתחייב, עמד בתנאים הקבועים במכרז וזכה בו.

מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, לאספקת מוצר או שירות מסוים לפונה, לרכישת נכס שהוא רוצה למכור, או לקבלת משרה אצל הפונה במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים. מטרתו להעניק לעורך המכרז יתרונות, באמצעות תחרות או התמחרות בין מתמודדים, שתערך "באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושיווני". עריכת מכרזים מקובלת בעיקר במגזר הציבורי במדינות רבות וכן בישראל, במטרה "להבטיח בראש ובראשונה הגינות, טוהר מידות ונקיון כפיים, שהם מסמניו של ממשל תקין". עם זאת, למכרז מטרות משניות (secondary policies), כגון: העדפת תוצרת הארץ, שמירה על איכות הסביבה, קידום אוכלוסיות חלשות, קידום נשים, הגנה על זכויות העובדים.

 

חשיבות מכרעת לאופן הגשת ההצעה

הלכה למעשה, רבים מאלה הניגשים למכרזים ללא הניסיון וללא הידע הנדרשים, מוצאים את עצמם נפסלים על סמך טעויות טכניות ו/או טעויות פרוצדוראליות אחרות. על כן יש חשיבות מכרעת לאופן הגשת ההצעה למכרז.

פסיקת בתי המשפט מחמירה עד מאוד עם אלה הסוטים מהוראות המכרז, כך שאלה אשר הגישו את הצעתם שלא בדיוק בהתאם למחויב ימצאו את עצמם כמי שהפסידו את החוזה/העבודה, לרוב ללא כל אפשרות שנייה לתקן את הטעות שנעשתה על ידם.

המסקנה המתבקשת הינה כי המציע שרוצה לזכות במכרז אליו הוא ניגש יעשה זאת בליווי עו"ד עוד בטרם הגשת ההצעה על ידו - עריכה נכונה ומדויקת של הצעה למכרז והגשתו תעלה את סיכויי הזכייה בצורה מהותית ותבטיח כי הצעת המציע לא תדחה על סמך טעמים טכניים.

משרדנו יידע ללוות אותך החל משלב לימוד המכרז, דרך של הגשת ההצעה ועד לשלב קבלת התוצאות. ובאם יהיה צורך, נאבק עבורכם, לשמירה על זכייתכם או בתקיפת תוצאות המכרז במטרה להביא להכרזתכם כזוכים.

מתי יש צורך בהתייעצות עם עורך דין ?

מיד עם רכישת ממסמכי המכרז:

 • בדיקת הבעיות המשפטיות האפשריות.

 • הכנת שאלות הבהרה (שייתכן ויהיו חלק מהליך משפטי).

 • בדיקת סנכרון סעיפי מכרז עם סעיפי הסכם ודרישות מכרז.

לצורך קבלת החלטה האם לגשת למכרז או לפנות לעתירה מנהלית וצו מניעה?


בעת הגשת מסמכי ההצעה למכרז

 • חתימה על כל האישורים הנדרשים

 • בדיקה שכל המסמכים הנדרשים קיימים

 • בדיקת חתימות וחותמות במקומות הנדרשים

 • בדיקת נוסח ערבות ביצוע

 

בעת קבלת הזמנה לשימוע בפני ועדת המכרזים

 • עריכת טענותייך בפני הועדה.

 • הכנה טקטית ומתן תשובות לשאלות הועדה.

בעת קבלת תוצאות המכרז אם התקבלה הודעה על אי זכיה

 • פניה לרשות לקבלת מסמכי המכרז.

 • בדיקה משפטית של כל מסמכי המכרז שהוגשו על ידי הזוכה ופרוטוקולים.

 • הכנת פניה לוועדת המכרזים לאחר ניתוח המסמכים.

 • קבלת החלטה האם לגשת לעתירה ולערער על הזכייה.

 • ניהול הליך משפטי.

 

בעת קבלת תוצאות המכרז אם התקבלה הודעה על זכיה

 • סיוע בהכנת מסמכים נדרשים לחתימת הסכם.

 • מתן מענה לפניית מתחרים שלא זכו.

 • במידת הצורך ניהול הליך משפטי.

 

*האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכי דין, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות.

Business handshake

אזרחי מסחרי

close-up-scales-justice.jpg

לשון הרע - התמודדות עם תביעות דיבה

משרדנו יודע לתת מענה הן לתביעות לשון הרע והן להתגוננות מפניהן. משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי במספר ענפים של הוצאת דיבה ולשון הרע כגון:

 

לשון הרע בסכסוך שכנים

 מי מאיתנו לא נתקל בשכן שמרשה לעצמו לדבר אלינו בשפה לא ראויה במסגרת ישיבות ועד בית או סתם במסגרת היחסים היום יומיים בבניין המגורים המשותף בין עם הא עושה זאת בעל פה או בין הוא עושה זאת בכתב באמצעות הודעות שנתלות ברחבי הבניין או בקבוצת הוואטסאפ המשותפת.משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע הנובעות מסכסוכי שכנים.

 

לשון הרע בעבודה

 סביבה נוספת שיכולה להוות קרקע פורה לתביעות של לשון הרע הינה סביבת העבודה בה עמית לעבודה יכול להוציא עלינו לשון הרע בפורום של שאר העובדים.

 

לשון הרע בהליך גירושין

 מקור נוסף לסכסוכי לשון הרע הינו במסגרת הליכי הגירושין כאשר הרגשות משתלטים והמילים יוצאות כמעט ללא שליטה ותוך כדי פגיעה אמיתית בשמו הטוב של בן הזוג לשעבר. משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע המוגשות בבתי המשפט לענייני משפחה.

 

לשון הרע באינטרנט

 למי לא יצא להשתמש באחת מהרשתות החברתיות כגון פייסבוק, טוקבקים באתרים השונים, בלוגים, בטוויטר או בכל אתר שנמצא ברשת ומאפשר לפרסם את הגיגינו.

 

לשון הרע במדיה התקשורתית

 מדובר בלשון הרע שנאמר במסגרת, עיתון, תכניות טלוויזיה, רדיו, ועוד.

לשון הרע והתביעות שנדונות במסגרת החוק אינו דבר של מה בכך ונדרשת הבנה מקצועית נרחבת, בקיאות בחוק ובפסיקה שמתחדשת על בסיס יומי כמעט. משרדנו בעל ותק בתחום לשון הרע והבעל ניסיון בהגשת תביעת לשון הרע או בהגנה על מי שהוגשה כנגדו תביעת דיבה או תביעת לשון הרע.


שימו לב כי "התעריף" על פגיעת לשון הרע משתנה מעת לעת ועל כן חשוב להבין את המשמעות הצפויה מהגשת תביעת לשון הרע מצד אחד ומצד שני בצד של הנתבעים חשוב להבין מה הסכנה הצפויה כשהוגשה כנגדכם תביעת לשון הרע. לחצו כאן ל"תעריפון לשון הרע"

bottom of page