top of page
grey-marble-column-details-building.jpg

דיני עבודה

ייצוג עובדים ומעסיקים

משרדנו מעניק שירות: למעסיקים, לעובדים, לעובדי ציבור, לעובדי מדינות זרות, למגזר העסקי והפרטי.

 

השירותים המקצועיים אותם אנו מעניקים לקוחות המשרד הינם: עריכת הסכמי עבודה, ייעוץ משפטי שוטף, ליווי וייצוג בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, בוררויות וגישורים, טיפול מול משרד הכלכלה, ליווי וייעוץ בתהליכים ו/או שינויים אירגוניים, עריכת חוות דעת בנוגע לסוגיות בדיני עבודה ושכר, הלנת שכר, הלנת פיצויי פיטורים, אי תשלום שכר מינימום, אי תשלום שעות נוספות, הפרת הסכמי סודיות, ואי תשלום זכויות סוציאליות, זכויות יוצרים במסגרת יחסי עובד מעביד ועוד.

 

במשרדנו הלקוח מקבל יחס מקצועי, זמין ואישי בכל שלב ובמתן מגוון כלי עבודה משפטיים, העומדים לרשות לקוחות המשרד וחוסכים זמן ניכר ועלויות רבות.

 

לטובת המשרד נרשמו הצלחות בהליכים משפטיים, בליווי עובדים בהליכי שימוע ובהליכים משפטיים שנועדו להגן על זכויותיהם, בליווי מעסיקים במהלך ביצוע שינויים מבניים ובאופן שבו בוחר המעסיק להתנהל מול עובדיו, קבלת היתרים בנושא עבודת נשים ממשרד הכלכלה, הפחתת וביטול קנסות ועיצומים כספיים, הטרדות מיניות במקום העבודה ועוד.

double-exposure-image-many-business-peop

בשיטת המשפט הישראלית מערכת בתי הדין לעבודה היא מערכת ייחודית של בתי דין שהוקמה מכוח חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969. מערכת בתי דין זו היא ערכאת שפיטה עצמאית העוסקת בשפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי (ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי ועוד).

 

​במערכת בתי הדין לעבודה יש שתי ערכאות:

  • בית הדין האזורי: קיימים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה (ירושלים, חיפה, ת"א, באר שבע ונצרת), שסמכויות השיפוט שלהם מקבילות לסמכויות השיפוט של בתי המשפט המחוזיים.

  • בית הדין הארצי: מהווה ערכאת ערעור על פסקי דין של בתי הדין האזוריים. בנושאים מסוימים, בית הדין הארצי הוא הערכאה הראשונה.

 

בתחום משפט העבודה, בית הדין הארצי לעבודה הוא הערכאה העליונה ולא ניתן לערער על פסיקותיו. עם זאת ניתן לעתור לבג"ץ נגד בית הדין הארצי, בתנאי שישנה טעות בולטת מעל פני הפסק או סוגיה ציבורית המחייבת דיון מעמיק. את מילוי התנאים הללו קובע בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.

הרכב השופטים בבית הדין לעבודה ייחודי לבית משפט זה: בנוסף לשופט מקצועי (משפטן), יושבים בדין גם שופטים שמונו לתפקידם בידי שר הכלכלה מתוך רשימות שהוגשו על ידי ארגוני העובדים ועל ידי ארגוני המעסיקים. נציגי העובדים והמעסיקים אינם חייבים להיות בעלי השכלה משפטית, אך עליהם להיות בעלי ניסיון עשיר בתחום העבודה. ברוב ההליכים האזרחיים בבית הדין האזורי יושב בדין הרכב של שלושה שופטים: שופט מקצועי, נציג עובדים ונציג מעבידים.

 

בבית הדין הארצי יושבים בדין ברוב ההליכים חמישה שופטים: שלושה שופטים מקצועיים, נציג עובדים ונציג מעבידים.

 

*האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכי דין, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות.

bottom of page