top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד אמיתי בן אור

התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל (בקשה למתן צו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי)


כדי להגיש בקשת "פשיטת רגל" בלשון העם, צריך אותו אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור צריך להיות מוגדר בתור "חייב" שהוא מי שחייב כספים או רכוש לנושים (מי שחייבים להם – יכול להיות אנשים פרטיים, בנקים, ספקים של העסק וכיוב')

 • לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר נכנס לתוקף ביום 15.09.2019, חייב מוגדר כמי שעומד בכל התנאים הבאים:

 1. נמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להגיע למצב זה (כלומר הוא יודע שכרגע יש לו חובות שעוד לא הגיע זמן פרעונם ואין לו סיכוי להחזיר אותם בזמן שיגיע מועד פרעונם).

 2. ככלל, סכום חובותיו המוצהרים עולה על 50,000 ש"ח.

 3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • מרכז חייו הוא בישראל.

  • הוא מנהל עסק/ים בישראל.

  • יש לו נכס/ים בישראל.

פתיחת בקשה על ידי החייב:

 • במידה ואת/ה מעוניינים לפתוח ביוזמתכם בהליכי חדלות פירעון, המקום שבו יפתח התיק תלוי גם בגובה החובות:

כאשר סכום החובות עולה על 150,000 ש"ח, פתיחת התיק תעשה אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.

כאשר סכום החובות גבוה מ-50,000 ₪* ונמוך מ-150,000 ש"ח, המקום המתאים לפתיחת הבקשה היא לשכת ההוצאה לפועל.

אם נושה, מעוניין לפתוח נגד חייב בהליכי חדלות פירעון, עליו לפנות בבקשה ישירות לבית-המשפט.


* ישנם תנאים שבהם יהיה ניתן לפתוח בהליכי חדלות פרעון גם לגבי סכומים נמוכים מ- 50,000 ₪.

Comentários


bottom of page