top of page
  • תמונת הסופר/תAmitai yosef Benor

חיים יהודיים בפורטוגל - מלחמה באנטישמיות בשיתוף פעולה עם הקהילה הקתולית- הסרט "1618"


נשיא הקהילה היהודית בפורטו, דיאז בן ציון עם הבישוף של פורטו, מנואל לינדה (קרדיט תמונה: CJP/CIP).


סקירה זו הינה חלק מסדרת מאמרים הסוקרת את החיים היהודיים בפורטוגל.


לאחרונה נעשים מאמצים המשותפים למניעת התפשטות האנטישמיות בפורטוגל על ידי הקהילה היהודית בפורטו, והשדולה הרומית-קתולית של פורטו נגד אנטישמיות והם החליטו כי ההכנסות של הסרט החדש "1618" יועברו במלואן לפרויקטים חברתיים שמחנכים לסולידריות חברתית.


הסרט, "1618", מספר את הסיפור של ביקור האינקוויזיציה בפורטו שנתקלה בהתנגדות של כמרים, תושבים ורשויות עירוניות. את הסרט ביים לואיס איסמאל והסרט קיבל למעלה מ-50 פרסים בינלאומיים.


הסרט "1618" הינו חלק מפרויקט משותף של הקהילות היהודיות והקהילות הרומא-קתוליות בפורטו. שתי הקהילות הפיקו שלושה סרטים נוספים, ביניהם "קדיש הנזירה", "ספראד" ו"אור יהודה". ההכנסות של כל הסרטים מופנות למטרות חברתיות שנועדו להעביר מסר של אחווה וסולידריות.


ההכנסות מהסרט "אור יהודה" בישראל, בסך 15,000 יורו, ניתנו ל"לקט ישראל", בנק המזון הגדול בישראל. ההכנסות מהקרנת הסרט בפורטוגל, גם הן בסך 15,000 יורו, נתרמו לבנק המזון בפורטו ולשלושה ארגוני צדקה קתוליים מקומיים.


היוזמות החברתיות שביצעו שתי הקהילות זכו לתמיכה כספית ושיתוף פעולה ממשפחות וארגונים פילנתרופיים יהודיים כמו שגרירות ישראל בפורטוגל, בני ברית הבינלאומית והליגה נגד השמצה.


שיתוף הפעולה הדתי, החברתי והתרבותי בין הקהילה היהודית והקתולית בעיר החל בדצמבר 2019, במטרה להילחם באנטישמיות, ליצור דיאלוג ולקדם יוזמות רווחה.


שתי הקהילות קבעו פרוטוקול בשנת 2018 כדי לשתף פעולה במאמצים חברתיים ופילנתרופיים ולגרום למנהיגיהן להיפגש באופן קבוע כדי לחזק יחסים טובים, כבוד הדדי וידידות.


בראש הקהילה היהודית בפורטו עומד הנשיא מר דיאז בן ציון, "אחרי שלוש מאות שנים של אינקוויזיציה, הקהילה היהודית של אופורטו הופיעה מחדש. כיום יש בקהילה כ-500 חברים מ-30 לאומים, מוזיאון שואה ומוזיאון יהודי", אמרה גבריאלה קנטרגי, מהקהילה היהודית באופורטו, בהודעה לעיתונות.


הסקירה מתבססת על ידיעה שפורסמה בעיתון Jerusalem post היום:Comentarios


bottom of page