top of page
  • תמונת הסופר/תAmitai yosef Benor

ייפוי כוח מתמשך חשוב מצוואה?

בחיים תמיד צריך לחשוב קדימה, וגם כאשר אנו צעירים ובריאים עלינו לחשוב על היום שבו הנסיבות ישתנו. זוהי הסיבה מדוע אנו רוכשים פוליסות ביטוח או מפקידים לקופת חיסכון פנסיוני. אך ישנם עוד שני דברים חשובים שצריך לחשוב עליהם והם כתיבת צוואה וייפוי כוח מתמשך.


יש אשר אומרים כי ייפוי כוח מתמשך חשוב מצוואה. מה יותר חשוב זו שאלה של השקפה. מדובר בשני דברים מעט שונים ואין סתירה ביניהם. כל אחד בפני עצמו הוא בעל חשיבות במצבים שונים. עריכת ייפוי כוח או צוואה הם אינם חובות, אלא זכויות שהחוק מעניק לכל אדם.


מה זה ייפוי כוח מתמשך?


ייפוי כוח מתמשך הוא הליך חדש יחסית בחוק הישראלי ובהחלט שינוי מבורך. מטרתו של ייפוי כוח מתמשך היא לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו במקרה שבו לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו. למשל אלו יכולות להיות החלטות לגבי הרכוש או החלטות הקשורות להליכים רפואיים.

בחיים ישנה רמה גבוהה של אי וודאות וכל אחד מאיתנו עשוי להגיע למצב בו הוא לא יוכל לקבל החלטות. למשל זה עשוי להתרחש בעקבות פגיעה של תאונת דרכים או הופעתה של מחלה דמנטית.


בעזרת ייפוי כוח מתמשך ניתן להסמיך אדם לטפל בענייניו של אדם אחר (האדם הממנה). במידה והנסיבות ידרשו זו ייפוי הכוח יכנס לתוקף. ללא ייפוי כוח, במידה והנסבות יחייבו זאת - בית המשפט הוא זה שימנה אפוטרופוס לפי שיקול דעתו.


ייפוי הכוח יכול להעניק סמכות למיופה על פי שיקול דעתו, אך ניתן גם לקבוע בו קווים מנחים והוראות מדויקות לגבי ההחלטות בנושאים האישיים, הרכושיים והבריאותיים. ניתן גם למנות מספר מיופי כוח ולהעניק לכל אחד מהם את הסמכות בנושאים שונים.


מה מטרת הצוואה?


ישנם שני סוגי צוואה - צוואה בחיים וצוואה רגילה.


צוואה בחיים היא צוואה המאפשרת לאדם, בעודו בריא, לקבוע כיצד יטופל במקרה של מחלה סופנית במידה ומצבו הבריאותי לא יאפשר לו להביע את דעתו. צוואה בחיים מאפשרת לאדם לקבוע האם להמשיך לקבל טיפולים רפואיים מאריכי חיים או לתת לטבע לעשות את שלו.

חשוב לציין שתוקפה של צוואה בחיים נועד למקרים מאוד ספציפיים בהם הרופאים קבוע כי מדובר במחלה סופנית בה תוחלת החיים לא תעלה על 6 חודשים גם אם יקבל טיפול.


צוואה בחיים נערכת מכוחו של ’חוק החולה הנוטה למות‘, היא שונה לחלוטין מצוואה רגילה הנערכת מכוחו של ’חוק הירושה‘ ומתייחסת לחלוקת העיזבון. צוואה רגילה מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק עיזבונו לאחר מותו. במידה ואדם אינו עורך צוואה, עיזבונו יחולק על פי עקרונות החלוקה הקיימים בחוק; אלו לא בהכרח משקפים את רצונו של המנוח.


כל אדם מעל גיל 18, צלול בדעתו וכשיר מבחינה משפטית, רשאי לערוך צוואה.


ייפוי כוח מתמשך או צוואה בחיים


ייפוי כוח מתמשך מעניק לאדם את החופש לקבוע מי יטפל בענייניו, אך צוואה בחיים מפרטת כיצד להתנהל במצב בריאותי מאוד ספציפי בו מדובר בחולה הנוטה למות. וצוואה רגילה נוגעת לענייני חלוקת הרכוש לאחר המוות.


הבדל נוסף בין צוואה בחיים לייפוי כוח מתמשך הוא שצוואה בחיים מוגבלת אך ורק להיבט רפואי מאוד ספציפי. ואילו ייפוי כוח מתמשך יכול לעסוק בתחומים שונים של החיים. זהו יכול להיות ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח המתייחס אך ורק לעניינים האישיים, ענייני רכוש או עניינים רפואיים.


שימו לב כי ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך רק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לכך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לבצע זאת. המקרה היחיד בו ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך, ללא צורך בהסמכה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי, הוא המקרה של ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים. במקרה זה גם רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים יכולים למלא את הטופס הנדרש.


כאשר אנו צעירים ובריאים, אנו נוטים לא לחשוב על הדברים הללו ולא לייחס להם חשיבות רבה. אך יש לחשוב על העתיד ולחשוב גם על מצבים אלו. אם נשתמש בכלים שהחוק מעניק לנו, נוכל להבטיח כי החלטות הנוגעות אלינו ואל רכושנו יתקבלו בצורה התואמת לרצונותינו.


עורך דין אמיתי בן אור הנו בעל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי.

Comments


bottom of page