top of page
  • תמונת הסופר/תAmitai yosef Benor

מה עושים כשהמעסיק שלי פשט את הרגל


כאשר המעסיק נקלע לקשיים כלכליים ופותח בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הדבר משליך גם על העובדים. הם מאבדים את מקור פרנסתם וגם עשויים למצוא את עצמם במצב בו הם אינם מקבלים פיצויי פיטורין, משכורות וזכויות שונות. זהו מצב מתסכל מאוד אשר יכול להעמיד אתכם בנסיבות כלכליות לא נוחות בלשון המעטה.


אם נקלעתם למצב זה חשוב שתדעו כיצד לפעול. כדאי להתחיל בייעוץ משפטי באמצעות עורך דין דיני עבודה חיפה. תוכלו גם להתארגן יחדיו עם הקולגות לעבודה הנמצאים באותו המצב ולפנות יחדיו לעורך דין.כיצד תקבלו את הכספים המגיעים לכם?


יש להבדיל בין שני מקרים שונים. המקרה הראשון הוא המקרה שבו ניתן צו פשיטת רגל/צו פירוק או שבית המשפט מינה נאמן/מפרק. במקרה זה אתם יכולים להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי. המקרה השני, כאשר לא מתקיימים התנאים הנ“ל הוא פנייה לבית המשפט בבקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל או פירוק נגד המעסיק.


תביעה לביטוח הלאומי - במסגרת הזכויות של העובדים בביטוח הלאומי אתם זכאים לגמלה במקרים בהם ניתן צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו לפתיחת הליכים נגד המעסיק. הגמלה מעוגנת בפרק ח‘ בחוק הביטוח הלאומי. היא מבטיחה לכם את תשלום שכר העבודה שלא קיבלתם, פיצויי פיטורין ותשלומים של המעסיק לקופת גמל.


את התביעה יש להגיש אל הביטוח הלאומי והיא תועבר עם עותק לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי. את התביעה יש להגיש באמצעות טופס ’תביעת עובד לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים‘ ובצירוף המסמכים המפורטים בטופס. במידה ואתם מיוצגים על ידי עורך דין דיני עבודה חיפה, יש לצרף ייפוי כוח.


לגבי קופת הגמל, בדרך כלל הקופה עצמה מגישה את התביעה לבעל התפקיד שמונה בהליך. באחריותכם להגיש את התביעה לקבלת התשלומים שהמעסיק לא העביר עבורכם אל קופת הגמל.


במידה ולא ניתן צו או שלא מונה נאמן/מפרק - במקרה זה יש לפנות לבית המשפט באמצעות עורך דין דיני עבודה בחיפה. יש להגיש לביהמ“ש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל או פירוק נגד המעסיק.


לאחר שניתן הצו למינוי נאמן או מפרק עליכם להגיש תביעת חוב. את התביעה מגישים לנאמן/מפרק. הדרישה צריכה לפרט את הזכויות המגיעות לכם. כמובן שיש לצרף לה את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את טענותיכם.


הנאמן או המפרק יבחנו את הבקשה ויודיעו לביטוח הלאומי על הכרעתם. במידה והבקשה אושרה הביטוח הלאומי ישלם לכם את החוב. כמובן שיתכן וידרשו מסמכים נוספים או שיערכו תיקונים בבקשה.


עורך דין דיני עבודה בחיפה


הצעד הנבון יהיה פנייה לעורך דין דיני עבודה חיפה כבר בשלבים הראשונים. עורך הדין יבחן את המקרה ויטפל בכל התביעה בצורה היעילה ביותר. חשוב לנסח את התביעה בצורה הנכונה ולכלול את כל המסמכים הדרושים על מנת לייעל את התהליך ולקבל בהקדם את מה שמגיע לכם.

Comments


bottom of page