top of page
  • תמונת הסופר/תAmitai yosef Benor

מי צריך ייפוי כוח מתמשך?

לפני שנענה על השאלה מי צריך ייפוי כוח מתמשך, דרוש הסבר קצר מה זה ייפוי כוח מתמשך.


ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בו אדם קובע כיצד יראו חייו במידה ובעתיד לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו בכוחות עצמו, זאת באמצעות מינוי של אדם המוסמך לפעול בשמו. את המסמך יש להכין מראש, כלומר כאשר האדם הוא בעל יכולות ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.


ייפוי כוח מתמשך הוא הליך חדש יחסית המתאפשר בעקבות תיקון שהוכנס לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במרץ 2016. בטרם נכנס התיקון, היה זה בית המשפט אשר מינה אפוטרופוס לפי שיקול דעתו. כלומר לאחר שאדם חלה ואיבד את כשירותו המשפטית, בית המשפט קבע את זהות האפוטרופוס מבלי לשאול את דעתו של החולה.


ישנה בשורה גדולה בתיקון לחוק מכיוון שהוא מגדיל את חופש הפרט וזכותו של אדם להיות אדון לגורלו עד כמה שניתן. כאן האדם הוא זה שקובע מי יטפל בענייניו ולא בית המשפט.


במסגרת ייפוי כוח מתמשך ניתן לא רק לקבוע מי יהיה האדם הממונה, אלא גם לקבוע הנחיות מקדימות לפיהן יש לפעול.


סוגי ייפוי כוח מתמשך


ישנם כמה סוגים של ייפוי כוח מתמשך:


1. ייפוי כוח מתמשך כללי - זהו ייפוי כוח לכל תחומי החיים הכולל את העניינים האישיים, ענייני הרכוש וענייני הבריאות. עבור פעולות מסוימות הממנה נדרש להסמיך את הממונה במפורש, וישנן גם פעולות הדורשות את אישור בית המשפט.

2. ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים - מגביל את ייפוי הכוח להחלטות הנוגעות לעניינים אישיים כמו הטיפול בצרכיו היומיומיים, בריאותו ורווחתו האישית וכו‘.

3. ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש - ייפוי כוח המתייחס אך ורק לעניינים רכושיים כמו אופן הטיפול בנכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה.

4. ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד - זהו ייפוי כוח המתייחס אך ורק להחלטות בנושאים רפואיים. זהו גם ייפוי הכוח היחידי שאותו כל עורך דין יכול להכין גם ללא הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי. גם בעלי מקצוע אחרים, כמו רופאים ואחיות יכולים לערוך אותו.


ניתן למנות מספר אנשים, כאשר כל אחד ימונה על היבט אחר; למשל אדם אחד שיקבל ייפוי כוח לנושאים הרפואיים, ואדם אחר עבור הנושאיים הרכושיים.


מי צריך ייפוי כוח מתמשך


כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצבים בהם הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, גם אם כרגע זה לא נראה לנו בסבירות גבוהה. זה יכול להתרחש בעקבות תאונות לא צפויות הגורמות לפציעה חמורה, כמו גם מחלות שונות. לכן כל אדם העומד בתנאי החוק יכול לפנות לעורך דין לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך.


התנאים שמעמיד החוק:


1. הממנה הוא מעל גיל 18.

2. הממנה מבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.


את ייפוי הכוח יש לערוך כאשר האדם כשיר. הוא אינו נכנס לתוקף בעת חתימתו, אלא רק כאשר האדם הממנה מאבד את היכולת לקבל החלטות. ייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי ובהתקיים התנאים לכניסתו לתוקף יש להודיע לאפוטרופוס הכללי.


אף אדם אינו יודע מה צופן לו המחר, ובהתאם לזאת כל אחד עשוי למצוא את עצמו בנסיבות בהן אינו יכול לקבל החלטות. אך ישנם אנשים הנמצאים במצב בו הם כבר יודעים על ההתדרדרות הצפויה ביכולות, וכדאי להם למהר ולערוך ייפוי כוח מתמשך. למשל אלו יכולים להיות חולים המאובחנים באלצהיימר או מחלה דמנטית אחרת בשלביה הראשונים. מחלות אלו הן מחלות חשוכות מרפא המאופיינות בירידה הדרגתית ביכולות הקוגניטיביות. כלומר זהו רק עניין של זמן עד אשר החולה לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, ולכן חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך כל עוד המצב הרפואי מאפשר זאת.


עריכת ייפוי כוח מתמשך תחסוך לבני המשפחה הדואגים את ההתרוצצויות הקשורות להליך המשפטי של מינוי אפוטרופוס. זהו הליך הדורש הגשה לבית המשפט לענייני משפחה. על הבקשה להיות מגובה במסמכים שונים, כמו למשל חוות דעת רפואיות. כמו כן בעלי אינטרסים שונים עלולים להגיש התנגדות והנושא עלול להפוך למאבק משפטי מיותר. עריכת ייפוי הכוח גם תמנע את ההליך המשפטי של מינוי אפוטרופוס, וגם תבטיח כי הדברים יעשו על פי רצונו של האדם.

Commenti


bottom of page