top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אמיתי בן אור

שינוי גובה התשלום החודשי בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

צו תשלומים ניתן לחייב בשני מועדים. הראשון – עם קבלת צו לפתיחת הליכים והשני במסגרת צו לשיקום

כלכלי.

התשלום החודשי יכול להישאר אותו דבר, להגדילו או להפחיתו, תלוי בנסיבות.

על פי רוב הנאמן ו/או הממונה במסגרת צו לשיקום כלכלי (השלב השלישי של ההליך) מבקש להעלות את התשלום החודשי ויש להתכונן לכך.


מי יכול להגיש את הבקשה?

למעשה כל צד בהליך יכול להגיש את הבקשה הזו או חייב, או הנושה או הנאמן וזאת לאחר שניתן ונקבע לחייב צו תשלומים עם מתן הצו לשיקום כלכלי.

באילו נסיבות ניתן להגיש את הבקשה?

ניתן להגיש את הבקשה אם חלו שינויים בנסיבות חייו של החייב או אם התגלו עובדות חדשות לאחר שניתן הצו ונקבע התשלום החודשי.

לדוגמא: החייב פוטר מעבודתו ואין לו הכנסה, התגלה שהחייב עובד "בשחור" והשכר האמיתי שלו גבוה ממה שהוצהר על ידו וכיוב'

  • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

Comments


bottom of page