top of page
  • תמונת הסופר/תAmitai yosef Benor

"האם הוצאת אזרחות פורטוגלית תהיה זמינה לכולם בשנת 2024?"

לכל מי שלא שמע עדיין - נשיא פורטוגל, לחץ על כפתור UNDO ועצר לעת עתה את השינויים לרעה בחוק להוצאת אזרחות פורטוגלית ליהודים צאצאים למגרושי ספרד ופורטוגל.


לכל מי שלא יודע על מה מדובר סקירה ממש קצרה - זה לא יהיה מופרך להגיד שכמעט כולם שמעו כבר על כך שבשנת 2015 יצא חוק בפורטוגל שמאפשר לישראלים רבים להוציא אזרחות פורטוגלית.


הכל היה טוב ויפה עד שנת 2022 והשראלים הגישו בקשות בהומניהם כ-140,000 בקשות הוגשו על ידי ישראלים כשמתוכן כבר למעלה מ 60,000 כבר קיבלו את האזרחות.


במהלך השנים האחרונות החלו שמועות על כך שהפורטוגלים מתכוונים להקשיח את תנאי הקבלה של האזרחות ולשים סוף ל"חגיגה" כאשר הקש ששבר את גב הגמל היה פרשת רומן אברמוביץ המפורסמת.

כל זה היה נכון עד לשנת 2022.


החל מ-15 באפריל 2022 כל מועמד נדרש להוכיח את מוצאו הספרדי באמצעות הוכחות אובייקטיביות כגון ארץ מוצא, שימוש בשפת הלדינו, כתובה בנוסח ספרד, רישומי צוואות מחקרים גנאולוגיים ועוד ואם זה לא הספיק אז החל מתחילת חודש ספטמבר 2022 כל מועמד נידרש להוכיח זיקה בפועל לפורטוגל, שזה אומר שהוא צריך להוכיח כי הוא קיבל בירושה נכס מקרקעין בפורטוגל או ירש נכס הוני כלשהו (למשל מניות בחברה), בקישצור הפך את אופציית הוצאת האזרחות לבלתי אפשרית.


על כל "הטוב הזה" נוסף ע״י צו 26/2022, שאושר ע״י מועצת השרים בפורטוגל בחודש מרץ 2022 ונכנס לתוקפו בספטמבר 2022.


למה זה חשוב? כי כל ההחמרות הללו נעשו באמצעות צו ולא באמצעות חקיקה מסודרת ולכן במקביל, הוגשה הצעת חוק בפורטוגל לפיה יבוטל חוק מגורשי ספרד לגמרי !


תחילת השינוי - ביום 16.12.2023 קיבל בית משפט במחוז פורטו החלטה בעניינו של רביד כץ ז״ל, שנחטף ונרצח ע״י ארגון הטרור חמאס במתקפת השבעה באוקטובר. רביד ז"ל הגיש בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית טרם הרצחו, בית המשפט פסק כי יש לאשר לו מתן אזרחות, והוא ציין כי הצו הנ"ל עם כל ההחמרות שלו אינו חוקי. למרות ההחלטה החשובה הזו, עדיין, מדובר במקרה פרטי וטראגי שלא יכולה להיות מוחלת על כולם.


למרות החלטת בית המשפט הנ"ל, ביום 05.01.2024 עבר הצעת חוק לתיקון לחוק האזרחות הפורטוגלי בפרלמנט הפורטוגלי בהליך מזורז שהקשיח את תנאי ההתאזרחות של צאצאי מגורשי ספרד אך עדיין לא אושר החוק אלא רק ההצעה של החוק.


תכלס


ממתי?

הוצאת אזרחות ללא החמרה

2022

2015

החמרה חוקית

2023

2022

מחכים להחלטת בית המשפט ולתוצאות הבחירות בפורטוגל

?

2024


בשלב הזה נכנס לפעולה נשיא פורטוגל מרסלו רבלו דה סוזה אשר ביום 26.01.2024 החליט לעצור את המהלך של תיקון לחוק האזרחות הפורטוגלי והשתמש בזכות הוטו שיש לו כדי לפסוק הצעת חוק שאינה עומדת באמות המידה החוקתיות.


לבית המשפט החוקתי יש עד 25 ימים שנועדו לבחון האם הצעת החוק עומדת או לא באמות המידה החוקתיות, רוב מומחי המשפט בפורטוגל סבורים שבית המשפט החוקתי יפסול את הצעת החוק -במקרה כזה הצעת החוק חוזרת למגרש הפרלמנטרי לצורך עריכת השינוי הנדרש.


העניין הוא שעד לקבלת ההחלטה של בית המשפט החוקתי, הפרלמנט כבר יפוזר במהלך חודש מרץ 2024 לשם עריכת בחירות כלליות בפורטוגל.


ואז הכל שאלה של מי יזכה בבחירות - השמרנים או הסוציאל דמוקרטים, אתם בטח שאולים מי יותר טוב ליהודים? לפחות בהיבט של תיקון החוק הסוציאל דמוקרטים פחות טובים שכן הם אלו שיזמו את התיקון לחוק שמחמיר מאוד את תמאי הקבלה ולכן אם השמרנים יעלו לשלטון סביר להניח שהתיקון הזה יגנז ונוכל, ככל הניראה לחזור לתקופה שקדמה לתיקון לחוק לשמחתם של ישראלים רבים.


ובנימה אופטימית זו נאחל לכולנו בהצלחה.

Comments


bottom of page