• Amitai yosef Benor

אפליה במקום העבודה

#אפליה_במקום_העבודה


על פי חוק שיווין הזדמנויות בעבודה, אפליה במקום העבודה היא אסורה. החוק חל על כל מקום עבודה המעסיק לפחות 6 עובדים. במסגרת האיסור אין להפלות בקבלת אדם לעבודה, בקידום עובד, הכשרה או השתלמות. כמו כן אסור להפלות בפיטורין ופיצויי פיטורין או כל דבר הקשור לזכויות הפרישה. גם במקרה של עובד שהתפטר יש להעניק לו את מלוא זכויותיו ללא אפליה.


Photo by Unseen Histories on Unsplash


פיטורים בזמן היריון הם דבר אסור על פי חוק. כמו כן החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי אסור להפלות מועמדת לעבודה בשל הריונה, אלא אם כן הדבר מתחייב ממהות התפקיד (כפי שמגדיר סעיף 2 ג‘ בחוק). במקרה של פיטורים בזמן היריון ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק וגם להגיש תלונה ביחידת האכיפה של חוקי העבודה.


עורך דין דיני עבודה בחיפה


הצעד הנבון יהיה פנייה לעורך דין דיני עבודה חיפה כבר בשלבים הראשונים. עורך הדין יבחן את המקרה ויטפל בכל התביעה בצורה היעילה ביותר. חשוב לנסח את התביעה בצורה הנכונה ולכלול את כל המסמכים הדרושים על מנת לייעל את התהליך ולקבל בהקדם את מה שמגיע לכם.